xOfficialSophie

πŸ’œ New Keyboard, New me πŸ’œπŸŽ†VALORANTπŸŽ†πŸŸ£ Derank of Rankup? 🟣

xOfficialSophie's Most Recent 15 Streams

Past stream logs

 • πŸ’œHad a bad day but we are HALFWAY πŸ’œπŸŽ†ValorantπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (15/30)🟣
  - streamed for 1 hour
  10
  avg viewers
  10
  peak viewers
 • πŸ’œboem pow paukeslag πŸ’œπŸŽ†ValorantπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (14/30)🟣 !subtree
  - streamed for 44 minutes
  11
  avg viewers
  13
  peak viewers
 • πŸ’œ Back to 2018 πŸ’œπŸŽ†FORTNITEπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (13/30)🟣 !subtree
  - streamed for 3 hours
  13
  avg viewers
  14
  peak viewers
 • πŸ’œ Gameplay Only Monday πŸ’œπŸŽ†VALORANTπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (12/30)🟣 !subtree
  - streamed for 1 hour
  11
  avg viewers
  11
  peak viewers
 • πŸ’œ PIEUW PIEUW πŸ’œπŸŽ†VALORANTπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (11/30)🟣 !subtree
  - streamed for 42 minutes
  12
  avg viewers
  13
  peak viewers
 • πŸ’œ Back to PLAT FAST PLS πŸ’œπŸŽ†VALORANTπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (10/30)🟣 !subtree
  - streamed for 1 hour
  11
  avg viewers
  11
  peak viewers
 • πŸ’œ Goedeavond πŸ’œπŸŽ†VALORANTπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (8/30)🟣 !subtree
  - streamed for 1 hour
  14
  avg viewers
  20
  peak viewers
 • πŸ’œ Oli de olifant op bezoek πŸ’œπŸŽ†Just ChattingπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (8/30)🟣 !subtree
  - streamed for 4 hours
  18
  avg viewers
  24
  peak viewers
 • πŸ’œ Wat ga jij doen met kerst? πŸ’œπŸŽ†AMONG USπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (7/30)🟣 !subtree
  - streamed for 1 hour
  16
  avg viewers
  20
  peak viewers
 • πŸ’œKom gezellig meedoen! !subtree πŸ’œπŸŽ†AMONG USπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (6/30)🟣
  - streamed for 4 hours
  17
  avg viewers
  26
  peak viewers
 • πŸ’œLekker babbelen πŸ’œπŸŽ†Just ChattingπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (4/30)🟣
  - streamed for 3 hours
  79
  avg viewers
  315
  peak viewers
 • πŸ’œ 2-Month Subscriber Kels_NL: deadbydaylight is wel leuk πŸ’œπŸŽ†DBDπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (3/30)🟣
  - streamed for 3 hours
  14
  avg viewers
  18
  peak viewers
 • πŸ’œ AFTER Beat The Streamers with my Girls πŸ’œπŸŽ†VALORANTπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (2/30)🟣
  - streamed for 2 hours
  16
  avg viewers
  19
  peak viewers
 • πŸ’œ Goedeavond schatjes! πŸ’œπŸŽ†VALORANTπŸŽ†πŸŸ£ ELKE DAG LIVE TOT EN MET KERST (1/30)🟣
  - streamed for 3 hours
  15
  avg viewers
  26
  peak viewers
 • πŸ’œFaceit SoloQπŸ’œπŸŽ†CSGO πŸŽ†πŸŸ£ Sophie Speelt Andere Spellen 🟣
  - streamed for 2 hours
  13
  avg viewers
  16
  peak viewers